ฟรี
 • โรงเรียนผาช่อวิทยา
  บ้านผาช่อ หมู่ 8 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 3

 • โรงเรียนผาช่อวิทยา
  บ้านผาช่อ หมู่ 8 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 3

 • โรงเรียนผาช่อวิทยา
  บ้านผาช่อ หมู่ 8 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร